Bautahaugen samlinger

Mølla
 

Mølla ligger ca. tre km nord for Bautahaugen nedenfor Huset.

Denne mølla stod tidligere nedenfor Storruste.  I takstpapirer fra 1768 på Storruste heter det: 

"Halvdelen udi et Qværnhuus som befindes udi god stand og altså værd 2 riksdaler".

I 1904 ble den solgt og flyttet dit den står i dag. I nyere tid er mølla bygd om noe, men den har fortsatt sitt opprinnelige preg. Mølla ble brukt av hele Hedalen fram til 1967.

Møllesteiner er skiftet ut flere ganger.  Edvard Huset og Kristian Grøv hentet to steiner med hest på Finstad ved Sperillen. 

Den underste møllesteinen veide 700 kg, den øverste 1000 kg. Steinene ble kjørt til Tollefsrud i Begnadalen og deretter opp de tunge bakkene over åsen til Hedalen med hest og slede på vinterføre. 

 I mølla finnes det rester etter to kvernkaller - den eldste med skavler av tre og den yngste med  skavler av jern.

Johan Gjermundsplass kjøpe mølla i 1946. Han malte korn her fram til ca. 1965 - vesentlig bygg, gryn, men også litt hvete. På midten av 1960- tallet sluttet bøndene i Hedalen å dyrke korn. Johan Gjermundsplass testamenterte mølla til Hedalen Bygdesamling i 1978. 

Rester av damanlegg i selve Hedalselva er fortsatt tydelige og ligger ca. 100 meter nord for selve mølla. Fra damanlegget i storelva er det gravd ut  ei dyp vannrenne til rennedammen. Her var ei stor luke som ble åpnet når kvernkallen skulle begynne å gå rundt og kornet males
.

  • Les her om restaureringsarbeidet.


Mølla blir restaurert. Foto: Nils Garli


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no