1. mai 2023APPELL 

Maja Hansebakken

Dette valget føler jeg er mer åpnet for unge. Det er bra! Etter at vi fikk et ungdomsråd her i kommunen, har de unge følt på mer tilhørighet, og at de blir hørt. Men det er på høy tid at kommunen satser mer på ungdom. Derfor bør Sør-Aurdal legge bedre til rette for at ungdommer…

Les mer