Sist oppdatert: 07.07.2018 17:03

Fylkesleir for 4H Oppland arrangert av Ildjarnstad 4H i Hedalen

 

MIRIAM HAUGEN

 

Ildjarnstad 4H ble stiftet i 1956 og har vært i aktiv drift siden da.

Per i dag har Ildjarnstad 45 medlemmer i alderen 10-18 år og er en av de største klubbene i fylket.

 

 

I 4H Oppland har medlemstallet de siste årene vært rundt 600. OPAL er felles klubb i Oppland for de over 18 år, og per i dag er flere medlemmer fra Ildjarnstad med. OPAL driftet miljøtorget på fylkesleiren, som er sosial samlingsplass med musikk, spill og kiosk på kvelden.

 

For fjerde gang
Å arrangere fylkesleir går på omgang mellom klubbene i fylket, og årets leir var den fjerde i Hedalen. I 1977 var det leir i Vassfaret, i 2001 på Lokalet og i 2011 på Dharma Mountain.

 

De siste årene har det blitt vanskeligere å få arrangører da det er mange små klubber, og arrangementet krever mye jobb. Da fylket sto uten arrangør i 2018 i fjor sommer, bestemte styret, klubbrådgivere og foreldre seg for å ta jobben etter felles foreldremøte.

 

Medlemmenes leir
Ildjarnstad 4H var satt opp med leir i 2020 – og med tanke på alder på medlemmer og 18/19 åringer til å bidra – virket det fornuftig. 4H er styrt av medlemmene og med voksne klubbrådgivere som veiledere, Ildjarnstad har per i dag tre klubbrådgivere som hjelper styret med drifta. Klubbrådgivernes største utfordringer er å ikke overta styringen – og det var også klubbrådgivernes og hovedkomiteens mål med årets leir: At det skulle bli medlemmenes leir.

 

Stor komité
Vi har vært 16 stykker i hovedkomiteen i alderen 15 til 53 år som har jobbet tett sammen siden august i fjor. To som mottok plaketten i fjor, og tre som mottar den i år, har sittet i hovedkomité. I tillegg har leder for Ildjarnstad 4H, som er 15 år, vært med hele veien. Organisasjonsrådgiver i 4H Oppland har vært med oss som veileder hele veien og svart på uttallige spørsmål.

 

Nye ideer
Vi hadde flere medlemsmøter på høsten hvor medlemmene ga innspill på leir, logo, middagsmeny, aktiviteter til den faste aktivitetsdagen. Tidligere tradisjon er en turdag på leir – medlemmene i Ildjarnstad ønsket heller en aktivitetsdag i Vassfaret med farmen-tevlinger, førstehjelp, kano og ca. 50 ulike aktiviteter til. Forslagene kom etter arbeid i aldersblandete grupper.

 

God organisering
4H Oppland har lang erfaring med å arrangere leir og har utarbeidet en leirinstruks og ei oppgaveliste, og forslag til hovedkomitefunksjoner. Vi har tilpasset denne til våre behov, og for øvrig laget vårt eget leirskjema etter oppgavelistemal for 17. mai-feiring i Hedalen.

 

Hvem som er ansvarlig og status er oppsummert etter hvert møtet. Dette har gjort at alle kan følge med underveis – så vi har bare hatt sju hovedkomitemøter, for å koordinere og fordele. Høsten 2017 ble det jobbet raskt med å skaffe oversikt over behov og tatt kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, slik at vi hadde de på plass – samt å få på plass hele hovedkomiten og søke om sponsorer og økonomisk støtte.

 

Hovedkomiteen har vært delt i: Leirleder, økonomi/kiosk, teknisk/beredskap, mat, aktivitetsdag, leirinfo/markedsføring, underholdning og tevlinger. Alle gruppene har hatt undergrupper med en blanding av foreldre og medlemmer. Medlemmene har vært fordelt i hovedsak i teknisk, kiosk, leirinfo, underholdning og tevlinger – hvor de har vært tildelt ulike oppgaver. Underholdningsgruppa har for eksempel vært driftet av to 18-åringer – og vi voksne har vært minimalt innblandet. De laget også leirsang og leirdans. Tevlingsdagen ble i sin helhet dratt av ungdom – som arrangører, dommere og premieutdelere.

 

Budsjett og regnskap
Budsjettet var på rundt 200 000,-  hvor leiravgift og sponsorinntekter var hovedinntektene. Vi har mottatt sponsormidler fra lokale bedrifter og lag/foreninger, i tillegg har flere bedrifter  og lag støttet oss med dugnadsinnsats til aktiviteter og Vassfardagen, samt sponsing med gode priser på utstyr og mat.  Det vil si at i tillegg til medlemmer og foreldre, har 60 bedrifter, lag eller enkeltpersoner hjulpet oss disse dagene. 4H Oppland har noen faste sponsorer som bidrar årlig blant disse.
 

Vi mottok i tillegg  5000,-til Vassfardagen fra Statskogmillionen, 40 000,- fra Gjensidigestiftelsen og 60 000,- fra Oppland Fylkeskommune til friluftsaktivitet. Det siste store tilskuddet kom i starten av mai, og gjorde at vi kunne kutte egenandeler på alle aktiviteter, unntatt én på aktivitetsdagen, og at vi slapp sparekniv på mat og andre aktiviteter. Vi regner med et godt økonomisk overskudd som deles mellom Ildjarnstad 4H og Oppland 4H, og som brukes videre til 4H-aktiviteter for medlemmene.

Innkjøp er i hovedsak gjort lokalt, samt fra 4H Opplands faste sponsorer som Tine og Nortura, samt Gol bakeri.

 

Stor leir
Det var ca 160 deltakere inkludert ledere fra 17 ulike klubber fra hele fylket og én deltaker fra England som er 4 uker  på IFYE-utveksling i Norge. (International farm youth exchange).

Leirområdet ble rigget onsdag og torsdag – med lastebilhenger som scene, stort mattelt, egen utendørs vannrenner, ekstra toalett, serveringstelt, kjølehenger fra Tine, volleyballbaner, leirradio til vekking på morgenen osv.

 

I tillegg var det nok 20 til 30 arrangører tilstede i leiren til enhver tid – så middag ble servert til ca. 180-190 personer hver dag med menyene lapskaus, taco, hamburger og så pølser til lunsj søndag. Ildjarnstad 4H holdt også brød, melk, jogurt og juice til frokost, lunsj og kveldsmat – mens deltakerne selv hadde med pålegg. Matkomiteen hadde egne vaktlister.

 

Leirdagene
Torsdag var det innrykk, åpning med innmarsj og utkledning, åpning av Lars Elsrud.

Fredag dro fire busser med barn og voksne til Skrukkefylla, hvor Vassfaret Leirskole, Vassfaropplevelser, Vassfaret Villmarksturer og Hedalen RKH sto for ulike poster som deltakerne besøkte gruppevis (kano, uten grenser bårebæring, historier om bjørn og Berte, tevlinger m.m.). Det var Skrukkefylle-kviss, og ei jente fra Moen 4H vant to døgns overnatting på Skukkefyllhaugen sammen med familien. Underholdningsgruppa sto for innslaget hvor Berte jaga bjørnen ut av tunet sitt.
 

På kvelden var det disko for dem under 15 år og blåtur til Bautahaugen for skumle historier og bevertning.

 

Lørdag hadde alle valgt aktivitet blant 15 ulike alternativer – noen halvdags, de fleste heldags. Vi hadde ca. 24 ulike, men grunnet liten interesse for noen, ble flere avlyst.

 

Søndag var det tevlingsdag med aspirant-/junior-lag og seniorlag i volleyball. Ildjarnstad 4H seiret i begge, og det var medlemmene veldig fornøyde med.

Tautrekking er også en årlig aktivitet, der alderen på hvert lag må være maks 120 år. Der vant Furustrand fra Øystre.

 

Alle dagene var det underholdning fra scena med sceneinnslag, sang og leiker kl. 19, leirradio kl. 0730 -08.00 også hver dag.