Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – sykepleier/vernepleierANNONSE 

Publisert av Elling Fekjær 10.04.2024. Sist oppdatert 10.04.2024.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF. Senteret består av to døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Døgnenhetene behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Poliklinikken holder til i egne lokaler og vektlegger ettervern.

Senteret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologer, sykepleiere, idrettskonsulenter, sosionomer og i tillegg stabspersonell.

Vi har to ledige stillinger som:

Sykepleier/vernepleier, helst med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Sykepleier/vernepleier er behandlingskontakt og følger pasientene tett opp under behandlingstiden med regelmessige samtaler. Sykepleier/vernepleier er aktivt med i det miljøterapeutiske i daglige aktiviteter, trening i nye mestringsstrategier og turer/friluftsliv.

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere med et personlig engasjement til å bistå den psykisk syke i krevende endringer mot et bedre liv. Fekjær søker personer med godt humør, ståpåvilje og som verdsetter aktiviteter, turer og friluftsliv.

Vi tilbyr:

  • Faste stillinger med 6 måneder gjensidig prøvetid
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Turnusarbeid i to – delt turnus
  • Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning i KLP
  • Gode moderne boliger til leie

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

På vår hjemmeside https://www.fekjaer.no/ kan du lese mer om poliklinikken og Fekjær generelt.

Kontaktpersoner:

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken tlf. 91 51 34 84 E-post: Tor.Anders.Perlestenbakken@fekjaer.no, enhetsleder Nina Haugom Grøv tlf. 41 52 30 59   E-post: nina.haugom.grov@fekjaer.no
eller enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen tlf. 90 69 97 89 Epost: vibeke.finnoen.amundsen@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser (oppgi minst 2 referanser), sendes elektronisk til post@fekjaer.no eller pr. post til Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen

Søknadsfrist 26. april 2024

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...