Velkommen til Fekjær!

Fekjær psykiatriske senterANNNONSE 

Publisert av Elling Fekjær 24.11.2021. Sist oppdatert 24.11.2021.

3528 Hedalen i Valdres (12 mil fra Oslo eller Gardermoen) søker etter sykepleiere, vernepleiere, sosionom – helst med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Fekjær psykiatriske senter
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør Øst RHF. I tillegg er vi godkjent for inntak etter ordningen Fritt Behandlingsvalg.

Senteret består av to døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Døgnenhetene behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet, og behandlingstiden er 3–6 måneder.

Senteret har et stort fagmiljø med vel 60 ansatte med psykiatere, psykologer, psykologspesialister, spesialsykepleiere, vernepleiere, idrettskonsulenter, sosionomer og helsefagarbeidere. Alle våre stillinger er i dag besatt.

Fekjær vil få flere svangerskapspermisjoner. I tillegg ønsker vi ytterligere styrking av bemanningen.

Til være døgnenheter søkes etter:

  • 2 x 100% sykepleier/vernepleier gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Turnus dag/aften*
  • 1 x 100% sosionom og gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Turnus dag/aften*

Til vår poliklinikk:

  • 1 x 100 % sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Vi kan tilby:

  • Faste stillinger med 6 mnd. Gjensidig prøvetid
  • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning
  • Gode boliger til leie         

*Har du ikke videreutd. i psykisk helsearbeid, forplikter du deg til å ta denne innen nærmere avtale.

Besøk gjerne vår hjemmeside: www.fekjaer.no og nettstedet om bygda Hedalen: www.hedalen.no

Kontaktperson:

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf. 91 51 34 84 E-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 7. des. 2021 til: post@fekjaer.no

Les også..

Pilegrimsvandring

Pilegrimsvegen

Etter å ha sett skadene etter vinden under store deler ...
Formannskapet 23.11.2021

Vil ha samme prosentvis lønnsvekst som andre

Tirsdag 23. november var det formannskapsmøte. Ordfører Marit Hougsrud forteller ...
lysfest

Lysfest 4. desemberBEKJENTGJØRELSE 

Det blir noen endringer i det tidligere annonserte programmet. Se ...
Rasert skog på Storrustemoen

Må ha forsikring for å få erstatning

Søndag var Inge Såvi Fjalestad innom Storrustemoen sør i Hedalen. ...
Høye lesertall

2 912 brukere søndag

23. november publiserte vi artikkelen Mange lesere. Til tross for ...