Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senterLEDIGE STILLINGER 

Publisert av Fekjær psykiatriske senter 07.09.2020. Sist oppdatert 07.09.2020.

søker sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere. Skriftlig søknad med referanser sendes innen 24. september 2020  pr. post eller elektronisk til post@fekjaer.no

Fekjær psykiatriske senter
Fekjær psykiatriske senter

FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

Søker sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser i Valdres.  Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som også har avtale med Helse Sør Øst RHF.  Senteret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger.  Noen har tilleggsproblem rus.  Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 4 måneder.

Senteret har et stort fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer.  Alle stillingene er i dag besatt.

I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har HELFO godkjent Fekjær for inntak etter Fritt Behandlingsvalg (FBV) Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten ved døgnenheten.  Dette vil kreve mer fagpersonell.

Ved utvidelsen søker vi etter:

  • 1 x 100 % sykepleier/vernepleier, helst med videreutdanning i psykisk helsearbeid.  Turnus dag/aften.
  • 1 x 100 % sykepleier/vernepleier for arbeid på natt (aktiv tjeneste) Kan deles i for eksempel 50 % stillinger.
  • 1 x 100 %, eller 2 x 50 % helsefagarbeider eller med annen relevant utdanning til arbeid på natt (delvis aktiv og hvilende tjeneste)

Vi kan tilby:

  • Faste stillinger med 6 mnd. gjensidig prøvetid
  • Et stort og godt fag- og arbeidsmiljø med bl.a. faste fagdager
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning.
  • Gode og moderne boliger til leie                             

Besøk gjerne vår hjemmeside: www.fekjaer.no

Og siden om bygda Hedalen: www.hedalen.no

Kontaktpersoner:

Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf. 91 51 34 84.
E-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Rådgiver: Alf Skar, tlf. 97 06 32 66. E-post: alf.skar@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 24. september 2020  pr. post eller elektronisk til post@fekjaer.no.

På Fekjær finner vi nye veier på gamle stier.

Les også..

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud

Kommunen blir med i pilotprosjekt

I vår mottok Sør-Aurdal kommune invitasjon fra Innlandet Fylkeskommune og ...
Helsenningen

Hytte ønskes kjøptANNONSE 

Vi ønsker å kjøpe en «enklere» hytte i området Hellseningen-Søbekkseter/Busuvatnet. ...
Kommunestyret

Muntert i kommunestyret

– Den store oppsida på dette er hvis noen kommer ...
Inger Randi Islandsmoen Kleven

Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst

Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst var satt opp ...
Sigmund-og-Elling

Møtereferat fra planforum

I september 2019 sendte formannskapet forslag til kommunedelplan for Bagn ...
Hytte i Hedalsfjellet

HedalsfjelletANNONSE 

Flott hytte som ligger solrikt til med fantastisk utsikt mot ...