Sist oppdatert: 03.01.2016 21:59

Toppbilder 2015

 


Fra juletrefesten 5. dag på Søre Lokalet
Foto: Arne G. Perlestenbakken


Strøsdammen
Foto
: Sigrid Haugen


Kulturprisvinner Anne Øyhus (til høyre) og idrettsprisvinner Halvor Killi Grønhaug (til venstre) sammen med ordfører Kåre Helland
Foto: Arne G. Perlestenbakken


Fra Vardefjell. Foto: Christina Skorge


Fra Vardefjell. Foto: Christina Skorge


Foto
: Arne Heimestøl


Uvanlig mye vann i Strøen. Foto: Sigrid Haugen


Fra fellesturen til Seterknatten. Flommen har satt spor.
Foto:
Anne-Margrethe Wilter


Det er mange veier til et varmere samfunn. Røde kors sin rødkrakk er på plass ved Nerbyskrysset. Foto: Marte Ildjarnstad


Foto: Arne G. Perlestenbakken


Foto: Arne Heimestøl


Foto: Arne Heimestøl


Foto: Trond Øigarden


Foto: Arne G. Perlestenbakken
 


Foto: Line Wermundsen Mork


Fra mattedag på skolen. Foto: Kirsten Greaker Heimestøl


Foto
: Erik Solhjell


Foto: Vegard Finsrud