Sist oppdatert: 01.01.2012 10:00

Toppbilder 2011

 


Foto
: Arne Heimestøl


Foto
: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Arne Heimestøl


Foto: Sigrid Haugen


Foto
: Arne Heimestøl


Fra Bergtjern


Foto: Erik Tuveng


Fiskevatna. Foto: Sigrid Haugen


Vegardfoto


Foto
: Arne G. Perlestenbakken


Fjellvann. Foto: Magnus Hendis


Foto: Elsa Lill Piltingsrud Strande 


Kroksetrene. Foto: Sigrid Haugen


Foto: Sigrid Haugen


Foto: Sunniva Berg


Vegardfoto


Foto: Sunniva Berg 


Vegardfoto


Hedret av Fagernes musikkorps
Foto: Helge Nordby


Fra Grease
Foto: Arne Heimestøl 


Foto: Hilde Aspholt


Blåveis i begynnelsen av april
Foto: Vivian Bakke


Pause i bakken på langrennscross
Vegardfoto

 


Vegardfoto


Foto: Kirsten Greaker Heimestøl


Vegardfoto


Vegardfoto 


Per Sætnes tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv. 
Foto: Arne G. Perlestenbakken


Vakkert måneskinn over Hedalen. Foto: Vegardfoto.


Sannhetens øyeblikk. Foto: Vegardfoto