Toppbilder 2009

 Foto: Arne G. Perlestenbakken


Stavkirka 4. søndag i advent
Foto: Arne Heimestøl


Mår ved Busuvann
Foto: Lars Ole Martinsen


Førkjes kantorum på konsert 12.12.
Foto
: Arne G. Perlestenbakken


Fra Bautahaugen 5.12.
Foto
: Arne Heimestøl


29.11. Flotte skiforhold på Reset
Foto: Arne Heimestøl


Arild Bjørnstad fikk kulturprisen for 2009.
Foto
: Arne Heimestøl


Foto: Hallstein Heiene


Foto: Arne G. Perlestenbakken 


Trond Kulterud kommenterer skolesaken. Se større versjon.


Foto: Terje Ulvlund


Foto: Line Wermundsen Mork


Foto
: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Arne G. Perlestenbakken


Fekjærtunet
Foto: Gunnar Fossholt


Moltetur er spennende!
Foto: Sigrid Haugen


Småjentene fikk bronsemedalje i A-sluittspillet i Norway Cup.
Foto
: Rune Stenslette
  


Markjordbærplukking på grisehustaket
Foto: Rigmor Brenden


Bergstjern
Foto
: Ellen Skrinde Øverby


Fra Kirsten Flagstad-festiva

 


Bakgrunn for saken finner du her.
Tegning
: Trond Kulterud 


Fra venstre: Christian, Tom, Gry, Eiliv, Jon og Henrik
Foto
: Arne Heimestøl


Foto
: Gunn Kjensrud


Fra flyttingen av relikvieskrinet
Foto: Kjell Hallvard Flø


Vårhilsen fra Bruskerudtjernet
Foto: Magne Ruud


Foto
: Arne Heimestøl


Foto
: Kenneth Østreng 


Fra Vassfaret
Foto
: Kenneth Østreng 


Bjørnen har vært på vandring ved Nevlingen.
Foto:  
Ole Knut Steinset, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn


Bjørnehi ved Strøen
Foto:  
Ole Knut Steinset
Rovviltkontakt Statens naturoppsyn


Musikk bygger på glede
Foto
: Arne Heimestøl


Hedalen løypelag fikk 50 000 kroner av Sparebank 1 Valdres
Foto: Arne Heimestøl


Fra "Annie". Foto: Jonn Kulterud


Foto:
Arne G. Perlestenbakken   


Young Rockers. Foto: Ellen Skrinde Øverby


Foto
: Charlotte Kulterud


Foto
: Magne Ruud


Foto
: Helge Nordby

 
Foto
: Helge Nordby


Ved Strøsdammen i slutten av januar
Foto
: Sigrid Haugen


Foto
: Tone Kjensrud. Bak fra venstre:Valborg Myklebusthaug, Ola Øverby, Torjus Kjensrud, Edvart Myrvang Bakke. Framme fra venstre: Caroline Brenden, Alice Kulterud, Vilde Ildjarnstad. Maja Skogstad var syk og ikke tilstede på bildet, men har vært med i konkurransen.


Rita, Jan og Rudi prøver ski. En ny opplevese for dem.
Foto
: Rolf Gunnar Olsen


Brutus
Foto
: Olaf Ødegaard


Hedda

 


Høgdefjell nyttårsaften
Foto
: Trond Øigarden


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |