Toppbilder 2008Fra julekonserten
Foto:
Arne G. Perlestenbakken  


Foto
: Ole Jørgen Liodden

 
Løypekjøring i gang på fjellet
Foto: Line Wermundsen Mork


Fra Bautahaugen
Foto
: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Charlotte Kulterud


Fra utdelingen av kulturprisen for 2008
Foto
: Arne Heimestøl
 

 
Foto
: Kenneth Østreng

 
Foto: Ole Jørgen Liodden, Naturfokus


Foto: Kenneth Østreng


12.10.: Holder ut 900 moh.
Foto: Gunvor Strandbråten


Lørdag så det slik ut nedenfor Surtind
Foto: Gunvor Strandbråten

 
Høstens fargeprakt i fjellet
Foto: Sigrid Haugen


Fra Nevlingen
Foto: Kenneth Østreng


Fra idrettens dag
Foto: Arne Heimestøl  


Konfirmanter 1958
Foto: Arne G. Perlestenbakken


Fra Muggedalen
Foto: Arne G. Perlestenbakken

 
Foto: Kari Halldis Brenden


Bergsrud besøksgård
Foto: Ronald Buit


Sommerglede
Foto: Camilla Ingridrud 


Aurdalsfjorden
Foto: Lars Kristian Grøv


Sjelden plante i Hedalen sommeren 2008
Foto: Arne Heimestøl


Ivrig fisker ved Busuvann
Foto: Lars Martinsen


Tægerbinding demonstrert på Bautahaugen.
Foto: Sigrid Haugen

 
Karding og spinning på Bautahaugen
Foto: Arne G. Perlestenbkken


Kveldstemning ved Flåtevatnet på Teinvassåsen
Foto: Tor Ødegård

 


Martin er i gang med slåtten
Foto: Arne G. Perlestenbakken

 


Vakkert landskap med myrull. Øvre Skålevatnet.
Foto: Berit Haga Bakke 


10. klasse 2007/2008
Foto: Arne G. Perlestenbakken


Fra Berte-turen
Foto: Grete Østerås


Lite skvetten hareunge på besøk på Øverby
Foto: Ellen Skrinde Øverby


Fra Rogaland Teaters konsert på Lokalet
Foto: Arne G. Perlestenbakken


Spell på myra
Foto: Tone Kjensrud


17. mai
Foto: Arne Heimestøl 


Fra flaggheisinga kl. 08.00 17. mai
Foto: Arne Heimestøl


Fra gudstjenesten 2. pinsedag
Foto: Arne Heimestøl 

 
Lillejenter fra Hedalen og Begnadalen
Foto: Rune Stenslette


Det er god fart i elver og bekker om dagen.
Foto: Arne Heimestøl


Våren er kommet til Muggedalen
Foto: Håvard Sukke


Mår på hyttebesøk ved Busuvatnet
Foto: Lars Ole Martinsen 


Tor Ingar på Seterknatten
Foto: Line Wermundsen Mork


Reinsdyr i Hedalsfjella
Foto: Olaf Ødegaard


Lørdag 5. april ved Storausttjern

Foto: Arne Heimestøl


Perlemorskyer over Muggedalen
Foto: June Bakke

 
Fra påskeandakten på Teinevassåsen langfredag
Foto: Arne Heimestøl


Fra løypelagskonserten. Foto: Arne Heimestøl 


Foto: Rune Stenslette


 Foto: Finn Holm Olsen


Foto: Jonn Kulterud


Fra Hedalsfjella. Foto: Ole Jørgen Liodden, Naturfokus
 

Fra Fledda. Foto: Bjørn Vadholm


Foto: Ole Jørgen Liodden


Høgdefjell på nyttårsaften
Foto
: Gunvor Strandbråten

   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |