Foto: Ole Jørgen Liodden, Naturfokus

 Foto: Ole Jørgen Liodden, Naturfokus

Foto: Hallstein Heiene

Foto: Hallstein Heiene

 Fra høsttakkefesten i Hedalen stavkirke søndag 11.10.

Foto: Sigrid Haugen

Fra Reset

Foto: Ole Jørgen Liodden - Naturfokus 

 

Elvepadling i Urula

Ny seterdrift i Muggedalen

Foto: Sigrid Haugen

Det er slåttetid i Hedalen

Fra 10. klasse sin avslutningsfest 

Konfirmanter i Hedalen 2004. Fra venstre: Ingrid, Yvonne, Gisle, Nils Olav, Linda, Fredrik, Lena, Vidar og Lisa. Foto: Arne G.P.

Fra 17. mai-feiringa på Bautahaugen

 Strøsdammen i fullt driv. Foto: Størseth

Kari Haldis Brenden og Brutus på Søbekkseter.

Vår. Foto: Sigrid Haugen

Fra konserten "We will rock you"

Harald Kjensrud ved Sæterknatten. Idrettslaget arrangerte fellestur lørdag 27.3.

Skogdag i Vassfaret 8. mars

Fra Vassfarporten Skisenter

Kretsrenn i Hedalen søndag 15.2.

Luftig svev i Vassfarporten Skisenter. I bakgrunnen ser vi Vidalen med Sandvasskollen og en del av Storrustefjellet.

Fra åpninga av Vassfarporten Skisenter

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |