Hedalen stavkirke
 
 
  In English
Dørlås på hoveddøra.  Foto:  Arne Heimestøl

Bildet er tatt i juni 2000.  Foto: Arne HeimestølHedalen stavkirke er kanskje den eldste stavkirken i Valdres, der skipet utgjør den opprinnelige  stavkirken. Kirken har uvanleg  mye katolsk inventar, blant annet et relikvieskrin. Av slike finnes det bare noen få i Norge. 
 

Hedalen stavkirke er fra ca. 1163. I gammel tid var det en kirke der en ga gaver i bønn om, eller med takk for, hjelp. I 1699 ble kirken bygd om til korskirke i laftet tømmer. Se mange oppslag fra stavkirkejubileet i 2013.
 

Hoveddøren mot vest har en portal med drake- og rankeornamentikk fra sist på 1100-tallet. Døren har smijern fra mellomalderen, og i svalgangen finnes flere runeinnskrifter.
 

Framme ved koret står et relikvieskrin. Skrinet er av tre fra 1250 med forgylt kobber. Den originale båren til skrinet er tatt vare på, den eneste i sitt slag. Kirken har også en Maria-skulptur, Hedalsmadonnaen, fra midten av 1200-talet. Figuren er et av de fineste kunstverk fra norsk mellomalder.
 

Altertavlen er gotisk, og krusifikset på alterskapet er fra 1260–1280. En kirkemodell som opprinnelig hører sammen med altarskapet, står ved koret. Denne har et kvinnehode på toppen av hovedtårnet.
 

Døpefonten i romansk stil er av kleber, med lokk fra ca. 1250. Røkelseskaret er fra ca. 1200, og kysseplaten fra ca. 1200-1250.
 

Kirken har to klokker fra mellomalderen og en messeklokke over korskillet.
 

 

I sakristiet henger et bjørneskinn knyttet til et sagn om at Hedalen var helt avfolket etter Svartedauden. Sagnet sier at en skytter fant igjen kirken i skogen.

 

 

Om sommeren pleier kirka være åpen for omvisning fra slutten av juni til omtrent midten av august. Omvisningstider blir kunngjort nærmere på startsida når dette er aktuelt.

Kontakt:
Kirkekontoret. Tlf. 61 34 85 80. Kirkevergen: Tlf.: 61 34 85 80