Hedalen skytterlag

Styret i 2017

Funksjon Navn E-post Mobil
Leder Per Olav Kjensrud perolav.kjensrud@gmail.com 918 88 213
Nestleder Nils Harald Huset nilsharald@live.no 950 22 678
Sekretær Magne Omsrud magne@hedda.no 907 49 333
Kasserer Cecilie B. Tokerud cebratok@hotmail.com 481 58 832
Styremedlem 1 Lass Pihl lasse@hedalen.no 900 36 825
Styremedlem 2 Tor Einar Fekjær toreinarfekjar@bbnett.no 951 17 025
Vara 1 Rolf Gunnar Olsen rolfgo@online.no 913 24 065
Repr. for BOJ Styret
Per Olav Kjensrud
Svein Gunnar Huset
   
Påmelding BOJ Styret
Nils Harald Huset
Sondre Digene
   
Skiskytings dag Lasse Pihl
Arne Storruste
Øystein Fossholt
Thomas Bull
   
Valgkomité Lars Elsrud Lars.elsrud@kartverket.no 400 38 386
Valgkomité Torstein Huset    
Revisorer Bjarne Berg
Hermann Sukke
   
Ammunisjon for salg Svein Gunnar Huset sgh@hedda.no  

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no