Valdres Kontorpark Hedalen er moderne kontorbygg ved Nerbykrysset i Hedalen. Her har vi kontorlokaler til leie.

Mål
Kontorparken har som mål, i samarbeid med blant annet Valdres Fjernarbeidssenter, å videreutvikle et kunnskapsbasert miljø, slik at det skal være attraktivt for ulike "kunnskapsintensive" bedrifter å flytte inn i kontorparken.

Lokaler
Det er ønskelig å få med flere lokale selskaper som deltakere, og det legges vekt på å legge forholdene godt til rette for telependling og fjernarbeid.

"Hjemmekontor"
Har du jobben din i for eksempel Oslo, men ønsker å bo i Hedalen, er kontorparken ideell som "hjemmekontor". Senteret er også ypperlig for hyttefolk som vil være i bygda over kortere eller lengre tid og som ønsker å ta med seg jobben på hytta.

Utstyr
I senteret er det tilgjengelig fullt utstyrte og operative møterom og kontorer, som kan leies over så lang periode du måtte ønske. Dersom du kun har behov for tjenester som å få sendt e-post etc. kan du også henvende deg ved senteret for å få utført slike tjenester.

Kontorfellesskap
Dagens teknologi muliggjør fjernarbeid innen svært mange bransjer, og kontorparken tilbyr et sosialt og faglig arbeidsmiljø, som er adskillig mer attraktivt enn et hjemmekontor i kjelleren. Samtidig kan man dele på kostnader og nyte godt av fellesfasiliteter som sentralbord, IT-utstyr/tjenester og møterom.

Bedriftene i kontorparken har tilgang på fibernett. Hedalen er i så henseende et godt utgangspunkt i og med at flere IT-bedrifter allerede er veletablert i bygda. Mer informasjon finner du på firmaets egen hjemmeside.

Ta kontakt med:

Navn E-post Mobil
Osvald Fossholm fossholm@kontorparken.no 908 87 393
Vivian Bakke vivian@kontorparken.no 957 28 983


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no