Firmaets egen hjemmeside |Valdres Kontorpark Hedalen er et nytt moderne kontorbygg med beliggenhet ved Nerbykrysset i Hedalen. Bygget har rom for 20-25 kontor arbeidsplasser, og foreløpig er ca. 3/4 av bygget utleid til 3 forskjellige selskaper.


Kontorparken har som mål, i samarbeid med blant annet Valdres Fjernarbeidssenter å videreutvikle et kunnskapsbasert miljø, slik at det skal være attraktivt for ulike "kunnskapsintensive" bedrifter å flytte inn i kontorparken. Det er ønskelig å få med flere lokale selskaper som deltakere, og det legges vekt på å legge forholdene godt til rette for telependling og fjernarbeid.

Har du jobben din i for eksempel Oslo, men ønsker å bo i Hedalen er kontorparken ideell som "hjemmekontor". Senteret er også ypperlig for hyttefolk som vil være i bygda over kortere eller lengre tid og som ønsker å ta med seg jobben på hytta. I senteret er det tilgjengelig fullt utstyrte og operative møterom og kontorer, som kan leies over så lang periode du måtte ønske. Dersom du kun har behov for tjenester som å få sendt mail, fax etc. kan du også henvende deg ved senteret for å få utført slike tjenester.

Dagens teknologi muliggjør fjernarbeid innen svært mange bransjer og kontorparken tilbyr et sosialt og faglig arbeidsmiljø, som er adskillig mer attraktivt enn et hjemmekontor i kjelleren. Samtidig kan man dele på kostnader og nyte godt av fellesfasiliteter som sentralbord, IT-utstyr/tjenester og møterom.


Bedriftene i kontorparken har tilgang på en god infrastruktur, når det gjelder bruk av IT-tjenester. Hedalen er i så henseende et godt utgangspunkt i og med at flere IT-bedrifter allerede er veletablert i bygda.

Mer informasjon finner du på firmaets egen hjemmeside.
 

Ta kontakt med:
 
Osvald Fossholm fossholm@kontorparken.no 90 88 73 93
eller    
Wenche Vestrom wenche@kontorparken.no 61 34 72 66


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |