Ildjarnstad 4 H

E-post: annemarte@groev.no

ILdjarnstad 4H, den største 4H-klubben i Oppland, skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Vi vil lære ved å gjøre, og vårt løfte er å arbeide mot det mål å bli en ungdom med et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

 • Les lover for 4H Norge her.

Selvvalgt prosjekt
I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter sju år når man toppen og mottar 4H-plaketten.

Merkesystemet

 • Aspirant og miniaspirant (10–11 år og yngre)
 • Juniorer (12–14 år)
 • Seniorer (15–18 år)

Faste aktiviteter

 • januar: DAF-kurs
 • februar: aking i Fledda
 • mars: storkurs
 • april: bowling
 • mai: nattcup
 • juni: fylkesleir
 • juli: nordisk landsleir
 • september: hyttetur
 • oktober: høstfest

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no