Hedalen idrettslag

Idrettens verdier er fellesskap, glede, helse og ærlighet.

E-post: taxi@hedalen.no

 

Hedalen Idrettslag har i over 100 år vært en aktiv organisasjon for idrettsaktiviteter som det har vært interesse for i bygda vår. Slagordet vårt er mestring, glede og allsidighet.

Hedalen Idrettslag skal være til for medlemmer og brukere. Kom derfor med innspill til ideer, kommentarer og konstruktiv kritikk! Ta kontakt med ett av styremedlemmene. Det er slik vi kan bli bedre.

Gjennom dugnadsinnsats blir anleggene holdt i bruksmessig stand, og ingen ting gleder mer enn at de brukes.

Medlemskap
Kontingent for 2016:

  • Familiemedlemskap, inkludert barn inntil 19 år: kr 900,-

  • Enkeltmedlem: kr 600,-

  • Støttemedlem: kr 400,-

  • Frivillig gave: kr _____

Enkeltmedlemmer under 18 år forutsettes støttet av foresatte. Det forventes at foreldre/foresatte støtter opp om aktiviteter med kjøring, dugnad, tillitsverv etc.

Folk som flytter til bygda, kan få gratis medlemskap det kalenderåret de kommer. De må selv ta kontakt med idrettslaget for å registrere seg.

Kontonummer: 2073 07 00513

Det er viktig å huske at kontingenten gjelder som forsikring. Skriv derfor på ved innbetaling hvem i familien som regnes som medlem. Alle som deltar aktivt, må derfor betale kontingent. Barn under sju år er gratis. HIL er takknemlig for støttemedlemskap, da dette bidrar til å holde aktivitetene og anleggene i gang.

Enkeltmedlemmer under 18 år forutsettes støttet av foresatte. Det forventes at foreldre/foresatte støtter opp om aktiviteter med kjøring, dugnad, tillitsverv etc.

Alle er velkomne til å benytte anleggene våre ved skolen og løypa på Jevnlismyra.
Støtt HIL med grasrotandel via Norsk Tipping!


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no