Hedalsfjella


 

 

Vassdrag og fiske

I forvaltningsområdet finnes det en rekke elver og vann med gode fiskemuligheter. Styret for Hedalsfjella legger stor vekt på vedlikehold av fiskevann.

Store midler er investert i kalking på grunn av sur nedbør. Utsetting av fisk gjør at tilveksten i vassdragene er god.

De utnyttbare fiskeartene er aure, røye, sik og abbor. Aure er utbredt over alt. Røye forekommer i Vassfarområdet, samt i flere vatn i fjellet. Siken er utbredt i store deler av skogsvatna nedenfor bjørkebeltet. Abboren finnes alle steder, unntatt i snaufjellet.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no