Hedalsfjella


 

I Hedalen finnes det en rekke elver og vann der det er gode fiskemuligheter. I tillegg er det store fjellområder der en kan gå på rypejakt.

På disse sidene vil styret for Hedalsfjella gi en orientering om mulighetene som finnes.

  •  Se kart over området her.

 


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no