Hedalsfjella


 

 

Fiskeregler

Styret i Hedalsfjella har vedtatt egne regler om bruk av redskap, maskevidder, fredning i gytetiden mv.


Foto: Lars Ims

Garn
Følgende vatn er fredet for garnfiske:

  • Elgevatnet, Svartetjern, Holmetjern, Kringletjern, Flåtåvatnet på Teinvassåsen og Steinhyttevannet i Bogen.

Ikke i noen av vatna i fjellet er det lov å bruke garn med mindre maskevidde enn 30 mm. I de andre vatna er det ingen maskevidde-begrensninger.

Båt
Styret for Hedalsfjella har lagt ut en båt som alle kan låne for å fiske i Hellsenningen. Garnfiske i Hellsenningen er også tillatt for hyttefolk/ utenbygdsboende mot et gebyr på kr 50,- pr. garn for hele sesongen.

For å komme til båten, må en parkere på stor parkeringsplass ovenfor brua over Hellsenningselva (på vei mot Søbekkseter). Her står det informasjon om hvor båten ligger. Vi håper mange vil benytte seg av dette tilbudet.

Freding
Alt fiske er forbudt fra 1. oktober og til isen har lagt seg. Dette gjelder ikke for: Aurdalen, Strøen, Nevlingen og Helsenningen.

Fiskereglene for Oppland fylke sier at i vatn nærmere enn 50 m fra inn- eller ut-løpselver og –bekker hvor aure gyter, er det forbudt å fiske med bunden redskap i perioden f.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no