Hedalsfjella


  

Fiskekort

Fiskekort kan du få kjøpt i alle butikkene i Hedalen, på bensinstasjonen og ved bommene til Muggedalen, Søbekkseter, ved Åsliseter og nedkjørsel til Dharma Mountain.

Fiskeretten tilhører bygdefolket, men på grunn av mangel på annen organisering av fisket, har Styret for Hedalsfjella administrert dette både i Hedalen, Hedalsfjella og Vassfaret.

Den praksisen innebærer at alle som er fast bosatt i Hedalen sogn og skatter til Sør-Aurdal kommune, og alle som eier jord- eller skogbrukseiendom i Hedalen sogn, kan fiske med lovlig redskap i hele området.

1. generasjon utflyttede hedøler kan fiske i området på samme måte som grunneiere og innenbygdsboende.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no