Hedalen barne- og ungdomsskole


Hedalen barne- og ungdomsskole har for tiden 74 elever. Skolen markerte sitt 50-årsjublieum i 2017.

 

Idrettslaget og skolen har et godt og nært samarbeid. Like ved skolen finnes det to fotballbaner, hoppbakke, lysløype og skøytebane. Barnehagen holder til i samme bygg.

Venneforening
Foreningen Hedalen Skoles Venner ble stiftet i 2010 og har etter den tid gjennomført omfattende dugnadsarbeider både på skolebygningen og utearealet.

Rektor Mobil Tlf. E-post
Annette Møller 906 50 991 61 34 86 63 annette.moller@sor-aurdal.kommune.no

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no