Hedalen bygdeutvalg

E-post: bygdeutvalget@hedalen.no

Hedalen Bygdeutvalg (HBU) er en forening for bygdefolket i Hedalen og andre som føler seg som hedøler, og har som formål å hegne om de kvalitetene som gjør Hedalen til et godt sted å vokse opp, bo, arbeide, eldes og feriere i.

  • HBU skal være et organ for å fremme bygdesamfunnets interesser i forhold til storsamfunnet.

  • HBU skal være et høringsorgan i forhold til kommunen og annen offentlig myndighet i saker som berører innbyggernes felles interesser.

  • HBU skal arbeide for at kommunens tjenestetilbud i bygda opprettholdes og styrkes.

  • HBU er en arena for deltakelse og meningsytring i lokaldemokratiet, og kan legge til rette for ulike deltakelsesformer i den offentlige debatten.

  • HBU skal bidra til å skape identitet og et godt omdømme for bygda.

  • Det innkreves ikke kontingent.

  • Her kan du lese vedtektene


Fire av styremedlemmen
 Fra venstre: Jostein Lie, Sigrunn Tomtene Paulsson, Mari Olea Lie og Vegard Vestrom


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no