Rønneberg Brønnboring ble stiftet i 1998, etter at undertegnede hadde vært i bransjen i 11 år i et tilsvarende firma.

Vi utfører komplett, skreddersydd pumpemontering inkl. graving med minigraver fra borehull og til vegg, videre inn i rom hvor trykktank blir montert.

Bilen vi har, er til enhver tid fylt med forskjellige pumpestørrelser, alle rørdeler samt gummikabel, jordkabel og alt som skal til, så kunden og Rønneberg Brønnboring er fornøyd med utført oppdrag.

Vi utfører 90 –140 oppdrag hvert år. Mesteparten av dem er gjennom tidligere kunder som er fornøyd og anbefaler oss videre.

Vanskelig terreng, bløte myrer langs kjørevei
Dette løses med vårt vinterutstyr. Med vilje er det ingen hindring. Brønn skal være i bruk for flere generasjoner. Derfor bores 165 mm på plassering, hvor kunden og Rønneberg Brønnboring er enig i forhold til forurensing.

Det blir først boret ned stålrør gjennom løsmasser og 2–3 meter ned i fast fjell, hvor vi tetter så det ikke kommer inn overflatevann i brønnen. Mus, frosk og andre uvedkommende arter har ingen adgang til brønn ved vår måte å utføre brønnboring på.

  • Borer ned til vi finner vann + ca. 6 m til for å et reservoar til partikler som legger seg i bunnen av brønnen

  • Rengjøring er viktig

  • Finner vi ikke vann ved boring, setter vi vanntrykk på brønnen fra 40 m og nedover

  • Graver grøft fra borehull og inn til vegg

  • Monterer pumpen slik at den henger ca. 10 m over bunn i brønnen

  • Trykktank må stå i frostfritt rom

  • Ev. vannpost blir montert rett over brønnen. Enten elektrisk pumpe eller en nostalgisk håndpumpe (frostfritt)

  • Elektriker må koble til strøm fra en egen kurs til drift av pumpen

  • Se vår Web-side.

Ring meg for befaring og forslag. 970 93 500

Med hilsen

Jon R. Rønneberg

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |