Bautahaugen samlinger

Jernutvinning
 

Jernutvinning foregikk i Hedalen både i Den eldre jernalder fra 500 f. Kristus og i Den yngre jernalder. Utstillingen vi viser bilder av nedenfor, ble åpnet av fylkesmann Knut Korsæth i 2001.


Illustrasjonsmaleri av Anders Hovdet

Slaggklumpen du her ser, er fra Den eldre jernalder og tidsfestet til ca. Kristi fødsel, altså 2000 år gammel. Denne slaggklumpen er en av de største som er funnet på Østlandet. Den er derfor meget spesiell!

Ola Gran d.e. (1870–1942) fant denne på en slette nedenfor Jevnlismyra og ga den til Bautahaugen.

Sammen med sønnen Ola Gran (1897–1991) kjørte de den til museet for snart 100 år siden.

Slaggklumpen har blitt gjemt i lyngen gjennom alle disse år da arkeologer har vært redde for at noen ville begynne å ta biter av den.

Kåta fra tiden det var varmere klima. Perioden før eldre jernalder (før 500 f. Kristus) var det mildere klima. Storskogen, som den gang var furu, vokste høgere.

Jevnlismyra ligger ca. 650 m.o.h. på veien over til Begnadalen. Kåta ble funnet av Oddvar Gran (f. 1932) i 1988 ved Jevnlismyra.

Furua kåta satt på sluttet å vokse for 2258 år siden. Den har sittet på en furu som vokste i mange hundre år . Skogen her ble brukt til jernutvinning under Den eldre jernalder.

Huset du ser på denne sida er tegnet og laget av Terje og Anders Hovdet. Konstruksjonen er etter stavteknikk (samme konstruksjon som stavkirkene våre).
 
Fra åpningen av utstillingen. Fra venstre ser vi ordfører Knut Torgersen, Terje og Anders Hovdet
(laget utstillingen), Oddvar Gran, fylkesmann Knut Korsæth med kone Kari og Elling Fekjær.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no