Bautahaugen samlinger

Årsmøter
 

2018

2016

2015

2014

Styret for Bautahaugen samlinger 2016: Fra venstre: Rigmor Brenden, Svein Gunnar Huset, Bente Fekjær Skogly, Arild Bjørnstad og Odd Arne Klemmetsrud

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no