Bautahaugen samlinger

Kontakt
: odd.arne@rrvaldres.no

Bautahaugen samlinger er en selvstendig kulturhistorisk institusjon som er organisert som en stiftelse.

Stiftelsens formål er å ta vare på kulturminner, særlig fra Hedalen, Vassfaret, Vidalen og fjellet. Stiftelsen skal samle og vise fram lokal kulturarv som kan fortelle om folkelivet i bygda.

 
Filmen er laget av Kjell Eriksen

Samarbeidsavtale
Bautahaugen har fra 2006 hatt samarbeidsavtale om drift med Valdresmusea AS. Avtalen innebærer at Valdresmusea har ansvar for drift og istandsetting av alle hus på Bautahaugen. De har også ansvar for gaiding i åpningstida om sommeren, og har ansatt en vaktmester i 40 % stilling til å ivareta husa på Bautahaugen.

Bautahaugens Venner
Bautahaugens Venner ble stifta i 2007, og har som formål å arbeide for å fremme Bautahaugens Samlinger ved å øke oppslutningen om museet, gjøre mer synlig det museet arbeider med, og støtte opp om arrangementene på museet.

  • Les mer om venneforeninga her.


Fra kongeparets besøk i 2010. Foto: Helge Nordby


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no