Sist oppdatert: 01.09.2018 09:00

Når det oppstår en nødsituasjon

 

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du kan forberede deg på å varsle en nødsituasjon.

 

Kartverkets nødplakat
Denne plakaten inneholder all informasjon nødetatene trenger for å finne fram når det er behov for øyeblikkelig hjelp.

  • Bruk denne oppskriften til å lage nødplakat som du skriver ut og henger opp i bolig og/eller på hytta. Alle som bruker boligen/hytta, må være kjent med hvor nødplakaten er, og hvordan den skal brukes.

Appen Hjelp 113
Livsviktig tid går tapt fordi 113-sentralen sliter med å spore opp pasientene. Appen Hjelp 113 sender automatisk 113-operatøren melding om hvor innringeren er. Denne appen er særlig nyttig når du ikke kan oppgi nøyaktig adresse eller posisjon selv.

Når telefonen ikke virker
Det hender at mobilnettet og/eller fasttelefonen ikke virker. Nettsiden Kriseinfo.no gir råd om hva du kan gjøre i slike situasjoner.


Vi har samlet de viktigste rådene i en utskrivbar plakat. Heng gjerne denne ved siden av den første nødplakaten du lager.

 

Når bommer er stengt
Mange hytter er på innsiden av bommer. Verdifull tid kan spares om det ved hver bom finnes en boks med nøkkel og kodelås. Har redningspersonell slik tilgang, kan man unngå at man må klippe en lås i stykker for å komme fram.

 

Øyeblikkelig hjelp

Brann/redning – 110 Politi112 Medisinsk 113

 

  Denne siden har Hedalen.no laget i samarbeid med  Hedalen Røde Korps Hjelpekorps og Hedalen helselag.