Sist oppdatert: 17.03.2020 17:50

Behov for å måke hyttetak?

  ARNE HEIMESTØL

Finn Holm Olsen i Valdres Takst & Eiendom AS minner om at det enkelte steder i Hedalsfjella er behov for å måke hyttetak.


Arkivbilde fra 2018

Hytteeiere utenfor kommunen har nå ikke mulighet for å kunne se etter hyttene sine. Holm Olsen har sett flere hytter der det er betydelig med snø på taket, og der problemet er skjevfordeling av taklasten.

Henning Perlestenbakken sier at problemet kan være størst der det er minst sol.

Frode Ildjarnstad Eriksen tilbyr seg å organisere ettersyn av hytter og eventuell måking. Han kan kontaktes på mobil 901 95 400.