Sist oppdatert: 09.01.2020 06:07

Bildeglimt fra helselagsbasaren

  ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Hedalen musikkorps


Salen var så godt som fullsatt


Hedalen og Bruflat sangkor


Barneskoleelever med repriseinnslag fra Lucia-festen
Hedalen dansegruppe


Cato Skimten Storengen holdt tale – og framførte sang sammen med Anne Mathea Digene


Cato fikk varm takk for talen han holdt


Toril Grønhaug vant hovedgevisten – opphold for flere personer på ei Fosstopp-hytte