Sist oppdatert: 11.09.2019 14:19

Reidar Heiene til minne

  HARALD LIODDEN

Reidar Heiene har gått bort, nær 84 år gammel. Han sovnet stille inn på VLMS 8. august, i troen på Jesus sin frelser, og med sine nærmeste rundt seg. Med han har Hedalen mistet et trofast og hjertegodt medmenneske i familie, vennekrets og menighet.

Reidar var nummer to i en søskenflokk på tre, og med en far som var lærer, bodde Reidar flere steder i oppveksten og ungdomsåra. Om det  var utfartstrang eller eventyrlyst, vites ikke, men da han skulle avtjene verneplikten, ble han FN‐soldat i Gaza under Sues-krisa. Vel hjemme i Norge utdannet han seg og ble bygningsingeniør.

I 1960 giftet han seg med Gunvor Haugen og bosatte seg i Oslo. Der arbeidet han hos Selvåg bygg frem til de i 1966 flytta til Hedalen. Der overtok de Nordre Haugen hvor de slo seg ned med sine tre barn. Gårdsdrift ble etter hvert kombinert med andre oppdrag. Mange har fått god byggeteknisk
hjelp av Reidar, bl.a. var han prosjektleder under byggingen av Hedalen barne- og ungdomsskole.

Etter hvert tok han lærerstilling på tømrerlinja ved Valdres Vidaregåande Skule.

Reidar har alltid vært en engasjert og hjelpsom kar som aldri har sagt nei når noen har bedt om en tjeneste. Særlig innenfor kristent arbeid og misjon har han lagt ned en stor innsats. Fra 1993 til 1997 var Reidar og Gunvor i Nepal som misjonærer for Santalmisjonen. Der fikk de ansvaret for den
norske skolen i Katmandu, Gunvor som rektor og konsul, mens Reidar var vaktmester og altmuligmann.

Reidar var musikalsk og lærte seg tidlig å spille trekkspill. Han var musikalsk leder for Familiemusikken på 70‐tallet, og i de senere år for Husmormusikken. I tillegg akkompagnerte han i mange sammenhenger. Reidar var også aktiv medlem i Tempel Ridder-Ordenen.

Som innflytter ble jeg godt kjent med Reidar gjennom KrF, menighetsråd og misjonsforening. Han har også lagt ned utallige dugnadstimer som leder i styret for Bedehuset i Hedalen. Vi har i mange år vært regelmessig
sammen i «Fellesskapsgruppa». Det blir rart å samles neste gang uten Reidar til stede.

Bygda har mistet en ressursperson. Vi vil i takknemlighet minnes Reidar for hans store innsats og alt han har fått bety for mange i bygda vår. Han er dypt savnet, men alle de gode minnene tar vi med oss. De vil leve videre!
Harald Liodden