Sist oppdatert: 29.11.2019 06:10

Når krybben er tom, bites hestene

  TINE ADDE HANSEBAKKEN, GRUPPELEDER I SØR-AURDAL AP

Slik kan det føles i Sør-Aurdal om dagen, etter at vi er presentert et forslag på økonomiplan for 2020–2023. Det er mange lovpålagte tjenester som kommunen skal levere, og ingen ønsker å miste det de har.

Men i trange tider må noe gjøres, og det er det rådmann med administrasjon nå har jobbet med forslag på.

Som politiker er jeg ydmyk for den tilliten jeg har blitt vist igjennom valget vi hadde 9. september. Vi skal ta forskjellige valg, noen er mer krevende enn andre.

I disse dager er det igjen en av de mer krevende saker vi skal ta stilling til. Skole og helse er det som berører mange. Det er vanskelige og svært ømtålig.

Vi er en liten kommune, som må stå sammen og dra i samme retning, selv om vi har forskjellige meninger, så skal vi har respekt for at vi har forskjellig syn.

Om vi skal lykkes med å få til noe, må vi bruke energien positivt. Vi har et kommunestyrevedtak som omhandler skole i fra 2015. Det er dette vedtaket vi står ved. Om vi skal omorganisere eller legge ned skoler, mener jeg det må ny saksgang til og igjennom den prosessen det innebærer.

Vi må og få i havn et budsjett, med kroner og øre, men vi må huske det er mennesker vi skal vedta for. Det er barn vi skal bygge, som skal få en sterk solid plattform, for å slippe og reparere i neste omgang. Vi stiller oss positive til endring, men prosessen må være riktig. Til alle sør-aurdøler for bygda vår! Sammen kan vi få til noe!

Trine Adde Hansebakken
Gruppeleder
Sør-Aurdal AP