Sist oppdatert: 26.11.2019 17:18

Betydelig uenighet mellom administrasjonen og formannskapets flertall

  ARNE HEIMESTØL
Slutter kommunestyret seg til formannskapets budsjettinnstilling, kan Begnadalen skole bli lagt ned. Flertallet av formannskapet vil imidlertid at ungdomstrinnet i Hedalen skal bestå.

Da formannskapet i dag skulle behandle budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020–2023, fikk skolesaken en stor del av oppmerksomheten. Rådmannen hadde innstilt på at ungdomstrinnet i Hedalen og Begnadalen skole skal legges ned fra høsten 2020.

Trine Adde Hansebakken (Ap) gjorde det klart at dette partiet ville stå på skolevedtaket fra 2015.

Svein Erik Wold (Sp) var den eneste som støttet rådmannens forslag til vedtak fullt ut. Ordfører Marit Hougsrud (Sp) sa at ungdomstrinnet i Hedalen bør bestå, men hun kunne ikke støtte at dette skulle skje ved bruk av fondsmidler.

Olav Kristian Huseby fikk imidlertid Arbeiderpartiet med på at ungdomstrinnet i Hedalen skal videreføres, og finansiering av dette ble foreslått løst gjennom bruk av midler fra disposisjonsfondet.

Da Huseby skulle begrunne sitt syn på skolesaken, viste han til skolevedtaket fra 2015. Elevtallet på ungdomstrinnet i Hedalen er lavt nå, men vil øke i årene som kommer. Han pekte videre på at flere familier vil flytte tilbake til bygda, forutsatt at ungdomstrinnet består.

– Penger spart på å flytte elevene til SAUS kan fort bli et tapsprosjekt fordi tilbakeflyttinga til bygda vil stoppe opp. Elevene som får lengst reisevei, må regne med minst 2 1/2 timer i buss hver dag, sa Huseby.

Siste ord neppe sagt

For Begnadalen skole ble det tegnet et mer dystert bilde. Ordføreren opplyste at foresatte har søkt overføring av fem elever til annen barneskole. Elevtallet på skolen vil etter alt å dømme komme med på 24–25. Det ble også opplyst at fra lærerhold nå er tatt til orde for at denne skolen bør legges ned.

Trine Adde Hansebakken (Ap) mente likevel at Begnadalen skole, med bakgrunn i skolevedtaket fra 2015, bør bestå. Rådmannen kunne ikke være enig i dette. – Nå er grensa nådd, sa han.

Huseby fant grunn til å minne om at det er kommunestyret som skal avgjøre saken, og at vedtaket fra 2015 vil bestå til nytt vedtak blir fattet av dette organet.

Arbeiderpartiet har seks representanter i kommunestyret. Får partiet med seg fire til, kan det bli flertall for at Begnadalen skole også skal bestå.