Sist oppdatert: 14.05.2019 18:31

Kritiserte spørreundersøkelsen

  ARNE HEIMESTØL

I forbindelse med behandling av årsmelding for 2018 tok gruppeleder Magne Damslora (Ap) et kraftig oppgjør med administrasjonen.

Bakteppet var spørreundersøkelsen som i disse dager gjennomføres ved Begnadalen skole og barnehage. – Det er sendt ut en fakkel i bygda. Det skaper veldig mye uro, sa gruppelederen.

Damslora bad om at en nå må tenke framover. – Nedgangen i folketallet er en skummel utvikling. Det går feil veg med oss nå.

Undersøkelsen
I spørreundersøkelsen blir foresatte utfordret til å ta stilling til følgende problemstillinger:

  • Hvor ønsker du at ditt barn skal gå på barneskole dersom Begnadalen skole legges ned?

  • Hvor ønsker du at eleven skal gå på ungdomsskole?

  • Hva mener du er det viktigste for å kunne drive en god skole i Begnadalen?

  • Dersom Begnadalen skole ikke legges ned, vil du da benytte deg av retten til å søke ditt barn over til en annen skole i kommunen?

  • Mener du at skolen skal legges ned før det har gått 3 år, dersom framtidige elevtall viser at antall elever vil ligge under vedtatt grense (35 elever)?

  • Hvordan ønsker du at skolekretsgrensene skal vedtas dersom Begnadalen skole legges ned?


Magne Damslora (Ap)