Sist oppdatert: 19.12.2019 06:10

Innlegg i kommunestyret

  ARNESTEIN LI

Dette er en veldig vanskelig sak. Det som har skapt mest hodebry for meg, er hva som skal skje med Begnadalen skole.


Arnstein Kjensrud (Sp). Foto: Arne Heimestøl

Jeg har sagt at jeg skal legge stor vekt på hva elever og foreldre ved Begnadalen skole selv mener, og det har kommet tydelige signaler på at de ikke ønsker nedleggelse i 2020 slik rådmannen foreslår i budsjettet. Derfor er det helt uaktuelt for meg å støtte rådmannens forslag.

Samtidig har det kommet frem at det mange savner mest, er en god og ryddig prosess hvor alle deler av saken belyses, og hvor de involverte kan bli hørt.

Derfor mener jeg det er riktig å starte en slik prosess nå, som forslaget til Senterpartiet og Høyre foreslår.

Jeg vil allikevel presisere at det er resultatet av denne prosessen som må ligge til grunn for endelig vedtak, og at ingenting er avgjort før alle sider av saken er belyst.

Vi kan ikke konkludere på forhånd.

For meg er det ingen automatikk i at Begnadalen skole skal nedlegges selv om vi vedtar og starte en slik prosess. Men hvis vi forholder oss til vedtaket fra 2015 uten å ha gjennomgått en slik prosess, står vi på bar bakke når vedtaket trer i kraft, og det tror jeg ingen er tjent med.

Jeg ønsker at Begnadalen skole skal bestå, men vi må være forberedt hvis nedleggelse skulle bli et faktum.