Sist oppdatert: 07.08.2019 20:36

Hedalen kulturfestival 2020!

  OSVALD FOSSHOLM

Styret i Hedalen Kulturforum er svært takknemlig for alle positive tilbakemeldinger på årets festival.  Det gir inspirasjon til ny satsing, og vi kan allerede nå si at Hedalen Kulturfestival 2020 blir en realitet! Planlagt festivalhelg er 7.–9. august.

Det vil bli kunstneriske innslag fra både lokale og utenbygds aktører, og planleggingen er allerede i gang. Målsettingen er å løfte ambisjonsnivået et hakk, men omfang og aktiviteter vil være helt avhengig av økonomi og hvilke samarbeidsavtaler vi får til.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle som bidro under årets festival. Uten rause sponsorer og solid dugnadsinnsats ville ikke arrangementet vært mulig å gjennomføre.