Sist oppdatert: 14.03.2018 10:04

Kjære sambygdinger!

 

SIGRID HAUGEN

 

17. mai er en festdag i bygda. Den er for ALLE, derfor har vi i Hedalen tradisjon for at det velges en komité fritt blant alle innbyggere.
 

Fjorårets komité utpeker neste års komité, og dette er en dugnad for fellesskapet som vi er vant til å stille opp på.  Eller – er fellesskapsfølelsen i ferd med å bli borte?
 

Vi var 25 personer som i februar fikk brev om å stille i årets komité. På første møtet kom det 10, og ikke alle disse hadde anledning til å være med på sjølve dagen. Det er forståelig. Det som imidlertid skuffer stort, er at ganske mange ikke engang svarer på henvendelse nummer to, ei heller skaffer stedfortreder, som  det blir oppfordra til.
 

Derfor måtte vi 8 som stilte opp på komitémøtet 12. mars, beslutte å skrive dette på Hedalen.no, i håp om at frivillige melder seg til å delta.

Vi må være 18 personer i komiteen skal vi klare å få til et arrangement slik vi er vant til.
 

Tenk på alle som stiller opp hvert eneste år, med sang, musikk og lydanlegg! Og så skulle ikke vi andre kunne bidra denne ene gangen?
 

Derfor ber vi pent om at du/dere som kan tenke dere å hjelpe til, gir beskjed til Sigrid Haugen snarest. Tlf. 970 72 433, e-post sigrid@hedalen.no.

Nytt komiémøte blir på skolen torsdag 22. mars kl. 19.00.