Sist oppdatert: 23.05.2018 13:23

Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

 

LAILA LIEN ØSTGÅRD, BRANNSJEF
Det er svært stor skogbrannfare, og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

  • Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark

  • Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.


Forbudet gjelder følgende områder:

  • Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.

Dette gjelder bl.a:

  • Kantslått

  • Motorisert aktivitet i skogbruket

  • Bruk av skytebaner

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning. Det vil komme ny melding når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og §37. Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 23.5.2018.