Sist oppdatert: 13.06.2018 11:30

Forsvarlig saksbehandling?

 

Kommunestyret har møte 19. juni. Seint på dagen tirsdag 12. juni ble sakslista og saksdokumentene publisert på kommunens hjemmeside. I tidsrommet 09.00–18.00 kommende tirsdag skal kommunestyret ta stilling til en rekke store og viktige saker. Se denne lista.

 

Etter det Hedalen.no erfarer, er det gruppemøter i Senterpartiet og Arbeiderpartiet torsdag kveld, og opposisjonen har sine møter førstkommende mandag.

 

Vi vil tro at de fleste politikerne har vanlig arbeid å gå til. Kanskje blir det bare onsdagskvelden flere har til å sette seg inn i alle dokumentene, og her nevner vi at dokumentet Driftsgjennomgang og administrativ organisering
2018, er på over 100 sider
.

 

Vil tillater oss å reise følgende spørsmål til ordfører Kåre Helland (Sp): Er det forsvarlig saksbehandling du legger opp til?


Et lignende spørsmålet kan stilles til kommunestyrets representanter. Godtar dere virkelig en slik saksbehandling? Det er det dere som bestemmer.