Sist oppdatert: 09.06.2018 22:11

Vilt og vakkert langs Aurdøla

 

ARNE HEIMESTØL

Fotturen ga utfordringer, men været var flott, og Aurdøla viste seg fra sin fineste side da rundt 20 personer gikk fra Vassfarbommen til Bogbrua lørdag.

 

 

Hedalen helselag inviterte til tur, og Sigrid Haugen var gaid. Til å begynne med fulgte vi sørsida av Fossbrøtta nedover mot badeplassen ved saga før vi tok over noen myrer til vi traff på Aurdøla.


Én av turdeltakerne kunne fortelle at han som barn og ungdom ofte fisket i kulpene i denne elva. Her bet ørreten villig.


Langs elva oppover kunne vi også se rester etter tømmerfløting. Den pågikk til 1967. Til tross for langvarig tørke var det mye vann i elva. Vann har vært samlet i Strøen, og nå er nålene tatt ved demninga i Nevlingen.

 

Noen steder kunne vi gå langs elvebredden. Andre steder kunne vi følge sti eller ta oss fram gjennom skogen. Løypa gir utfordringer.

 

På turen oppover passerte vi Fosstopphytta. Den var bestilt til feiring av årmålsdag.

 

Etter ca. to timer var vi framme ved Bogbrua. En kort veistubb nedenfor denne broa, på andre sida av elva, var vi framme ved broa som ble bygd over Fjellelva i fjor. Der var det tid for matøkt, servering av frukt og saft, samt en kviss.

 

Turen anbefales. Og er du skeptisk til utfordringene denne turen gir, kan du følge stier og skogsbilvei på andre sida av elva. Da kan du begynne øverst ved Fjellelva, eller starte ved broa som krysser Urula på Vestre Vidalsvegen.


 


 


Gunnar Hansen fant en jettegryte

 


Noen padler ned Aurdøla. Det krever nok god ferdigheter.

 

 


Ved Fosstopphytta

 

 

 


Framme ved gangbroa over Fjelleleva