Sist oppdatert: 06.11.2018 19:21

Manglende kritisk journalistikk i lokalaviser

  SIRI RUUD

Den 30. oktober skrev Solveig Lie en ytring om manglende kritisk journalistikk i lokalavisen ‘ Valdres’.

Vi er mange abonnenter som lenge har savnet nettopp kritisk og gravende journalistikk i den avisen. Så vidt jeg kan se , så er det kun enkelte og få leserinnlegg som har kritiske og spørrende synspunkter om saker som er viktige for både innbyggerne og hytteeierne.

Derfor etterspør jeg mer interesse fra redaksjonen i ‘Valdres’ for viktige politiske beslutninger som skal fattes.

Det er ikke tilstrekkelig med sakliste og referat fra kommunestyremøter. Redaksjonen må være i forkant og være ‘ vaktbikkjer’ når avgjørelser skal tas.

Det mangler ikke på viktige temaer som opptar folk i bygdene. I en tid med kommunesammenslåing og fylkessammenslåing , utflytting og tilflytting fra/til Valdres, nedlegging av arbeidsplasser, nedlegging av landbruket, stor hytteutbygging, fiberutbygging, vanskelig kommuneøkonomi, så skulle det være rik anledning til gravende reportasjer.

På Regjeringen.no leser jeg ‘ LOKALAVISEN STYRKER LOKALDEMOKRATIET.
‘ Lokalavisene informerer innbyggerne og bidrar til å skape debatt og engasjement. De synliggjør politiske alternativer og setter nye tema og spørsmål på dagsorden.


Gjør avisen ‘ Valdres’ det? Jeg mener ikke det. Hva mener andre ?

Lokaldemokratiet er avhengig av lokalavisen. Det er svært viktig å informere innbyggerne i kommunene om saker som politikerne er opptatt av. Ordføreren i Alstadhaug kommune går så langt som å si at ‘ En kan nesten ikke tenke seg at lokaldemokratiet vil fungere uten lokal presse.’ Det er altså ikke tilstrekkelig kun å referere til saklisten til kommunestyremøtene, men å skape interesse og debatt om de sakene som skal behandles.

Men denne mangelen på samarbeid mellom lokalpressen og lokale politikere gjør at interessen for lokale viktige saker synker blant innbyggerne. Det er ingen heldig utvikling.

Som en mager trøst kan jeg føye til at avisen ‘ Valdres’ ikke er alene om å mangle engasjement for viktige samfunnsoppgaver. Men mange lokalaviser ser det som en utfordring å samarbeide med lokalpolitikerne for nettopp å skape et miljø der innbyggerne føler seg ivaretatt.