Sist oppdatert: 06.09.2017 06:25


Driftstilpasning

  ARNE HEIMESTØL

21.2. vedtok formannskapet framdriftsplan for driftstilpasning 2017-2020. Vi har spurt rådmann Karin Stegarud om hva som skjer med denne saken.

Her er svaret vi har fått:

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen og tillitsvalgte. Det ses på ulike områder innenfor teknisk drift , helse, pleie- og omsorg.
Rapporten legges fram til politisk behandling i forbindelse med budsjett og økonomiplan i november/desember.