Sist oppdatert: 14.07.2017 21:49

Kveldsandakt med nattverd

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Sist onsdag var det Knut Lundby, Ingrid Hauge Lundby, Turid Barth Pettersen, Erling Pettersen og kantor Anders Løberg som hadde ansvar for en samling i stavkirken der salmesangen var viet stor plass.

 


Turid, Erling, Ingrid og Knut