Sist oppdatert: 19.04.2017 06:37

– Plikter å lukke møtet

 

ARNE HEIMESTØL


Saken om oppsigelse av rådmann Håkon Rydland er satt opp som orienteringssak i kommunestyremøtet 20. april. Denne møtedelen er foreslått lukket ut fra paragraf 31 i kommuneloven.
 

– Etter mitt eget ønske er nå hele kommunestyresaken kjent for allmennheten. Da er det ingen grunn til å lukke møtet under orienteringen; verken med henvisning til tjenestelige forhold, eller til personvern, uttaler Håkon Rydland.


– Etter kommuneloven § 31, tredje ledd, har kommunestyret en plikt til å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenestelige forhold. Dette gjelder uavhengig av om saksdokumentene er offentlige, sier ordfører Kåre Helland. – Denne plikten til å lukke slike møter er hovedsakelig begrunnet i personvernhensyn, men også for å sikre kommunestyrets egen saksbehandling, dvs. å få belyst denne type saker i sin fulle bredde.