Sist oppdatert: 01.07.2011 23:01

Svein Bakke (Ap) svarer
Oppvekst 0-18 år

ARNE HEIMESTØL
  Da er vi i gang med partiutspørringene. I første runde er vi opptatt av temaet oppvekst. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e-post fra hver listekandidat. Først ut er Svein Bakke (Ap).

Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?
 

– Politisk bakgrunn: Medlem av Arbeiderpartiet siden 1976. Er inne i min fjerde periode i kommunestyret, den siste som varaordfører. Har gjennom alle disse årene tilegnet meg mye kunnskap om kommunen vår. Har mange kontakter i  Arbeiderpartiet  både i  fylket og sentralt. Kjenner også fagbevegelsen godt etter mange år som tillitsvalgt i Posten.

– Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 

– Man har vel saker man brenner for når man engasjerer seg i politikk på lokalt nivå. For meg er kvalitet i skolen en hjertesak. Likeså at vi skal opprettholde den gode eldreomsorgen vi har. Men, så er det slik at i kommunal drift og politikk henger alt i sammen. Skal man gjøre noe på et område, går det utover andre områder.  Derfor er mitt motto: Tenk helhet og sørg for at alle får så gode tjenester som mulig.

– En barnefamilie vurderer å flytte til Sør-Aurdal. Hvilke kvaliteter ved oppvekstmiljøet vil du trekke fram dersom du gir støtte til flytteplanene?

– Det er dessverre sjelden vi politikere får slike spørsmål. Hvis jeg får det, vil jeg fremheve den store floraen vi har av frivillige lag og organisasjoner. Alle de frivillige som gjør en kjempeinnsats for Sør-Aurdal. Jeg vil formidle kontakt mellom tilflytter og familier i samme aldersgruppe i det bygdesamfunnet de vil flytte til. Da får innflytter reell informasjon og ikke noe “rosenrødt” for å lokke folk til kommunen. Jeg vet, ifølge innbyggerundersøkelsen, at de som bor i Sør-Aurdal er fornøyde med plassen de bor på. Derfor tror jeg at de som bor i kommunen, er de beste ambassadørene for bygdene våre.

– Hvilke sider ved oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal mener du bør videreutvikles/forbedres?

 

– Oppvekstmiljøet er satt sammen av barnehage, skole og fritid. Barnehagene våre fungerer meget bra. Arbeiderpartiet sier vi skal optimalisere grunnskolen i samarbeid med fagfolk og de foresatte. Dette er for oss et satsningsområde. Så har vi fritiden, kanskje den viktigste delen av oppvekstmiljøet. Her skal vi utvikle oppvekstmiljøet, kultur og idrett basert på de unges rettigheter og behov. Bidra til å jobbe for et godt tilbud for bruk av snøscooter.

– Hva mener du om struktur knyttet til skole, barnehage, musikkskole og SFO i Sør-Aurdal?

 

– Struktur for skole og barnehage ligger fast dersom ikke fagfolk og de foresatte i samarbeid finner på noe annet.
Struktur for musikkskole må man søke å få til slik at flest mulig får det tilbudet man ønsker i nærområdet sitt.
SFO blir satt i gang, eller opprettholdes, dersom det melder seg nok interesserte til at det blir en forsvarlig drift.

– Dersom det du skriver som svar på spørsmålene 2–5 kan medføre økte utgifter for kommunen: Hvordan vil du finne inndekning for dette?

 

– Tenk helhet og sørg for at alle får så gode tjenester som mulig. Det er nå god kontroll på økonomien i Sør-Aurdal slik at det kan bli litt “romsligere”. Vi vil videreføre arbeidet med å bringe kommunens økonomi til stabil, langsiktig og bærekraftig status. Vi må kanskje bruke litt lengre tid på å bygge opp igjen fondene våre for å satse på oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal. En god barndom/ungdom gjør kanskje at ungdom etter utdanning flytter tilbake til bygdene våre.