Sist oppdatert: 17.01.2017 18:07

Priser for tjenester på Hedalen.no

 
Styret for Stiftelsen Hedalen.no har fastsatt følgende priser med virkning fra 1.1.2017:

 

Leie av nettside – bedrifter
 

1 560 kroner per år

Leie av nettside – lag og foreninger
 

968 kroner per år

Leie av nettside – offentlige etater
 

1 160 kroner per år

E-postkonto på Hedalen.no
 

360 kroner per år

Reklameknapp på Hedalen.no sin startside
 

4 430 kroner per år

Annonser på startsida
 

360 kroner per uke + arbeid med å utforme annonsen

Arbeid med å lage sider
 

470 kroner per time

Bekjentgjørelser
 

Gratis for dem som har side på Hedalen.no

I tillegg kommer merverdiavgift på 25 %.
 

Prisene vil for seinere år bli justert i tråd med generell prisutvikling.

 

 

Redaktør: Arne Heimestøl. redaksjonen@hedalen.no Telefon: 61 34 96 58 Mobil: 91 51 35 28