Sist oppdatert: 19.01.2019 06:32

Priser for tjenester på Hedalen.no

 
Styret for Stiftelsen Hedalen.no har fastsatt følgende priser med virkning fra 1.1.2019:

 

Leie av nettside – bedrifter
 

1 645 kroner per år

Leie av nettside – lag og foreninger
 

1025 kroner per år

Leie av nettside – offentlige etater
 

1 220 kroner per år

E-postkonto på Hedalen.no
 

380 kroner per år

Reklameknapp på Hedalen.no sin startside
 

4 660 kroner per år

Annonser på startsida
 

380 kroner per uke + arbeid med å utforme annonsen

Arbeid med å lage sider
 

480 kroner per time

Bekjentgjørelser
 

Gratis for dem som har side på Hedalen.no

I tillegg kommer merverdiavgift på 25 %.
 

Prisene vil for seinere år bli justert i tråd med generell prisutvikling.

 

 

Redaktør: Arne Heimestøl. redaksjonen@hedalen.no Mobil: 915 13 528