Hedalsheimens venner

Kontakt: solveiglie1@gmail.com

Foreningen Hedalsheimens venners formål er å skape trivselsfremmende tiltak for beboere på Hedalsheimen. Alle som ønsker å støtte tiltaket, kan være medlemmer, og medlemskapet er gratis.
  • Her kan du lese foreningens vedtekter.

Foreningen gjennomfører to dugnader i året og flere trivselsfremmende tiltak på Hedalsheimen. Disse bekjentgjøres på Hedalen.no.

Bidrag: Man kan bidra til foreningen på kto.nr. 6185 05 32531.

Innmelding: Man kan melde seg inn i foreningen ved å kontakte et medlem av styret.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no