Hedalsheimens venner

Kontakt: solveiglie1@gmail.com

Foreningen Hedalsheimens venners formål er å skape trivselsfremmende tiltak for beboere på Hedalsheimen. Alle som ønsker å støtte tiltaket, kan være medlemmer, og medlemskapet er gratis.
  • Her kan du lese foreningens vedtekter.

Foreningen gjennomfører to dugnader i året og flere trivselsfremmende tiltak på Hedalsheimen. Disse bekjentgjøres på Hedalen.no.

Foreningen Hedalsheimens venner har dette org.nr. i Brønnøysundregisteret og ny bankkonto med VIPPS:
Org.nr.: 915 32 1518
DNB kto nr: 1506 14 97339
VIPPS: 542886

Innmelding: Man kan melde seg inn i foreningen ved å kontakte et medlem av styret.


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl – redaksjonen@hedalen.no