Hedalen menighet
menighetsrådet


  Hedalen menighetsråd har følgende sammensetning.
 
Navn Funksjon E-postadresse Telefon
Inger Olea Digene leder ingerdig@bbnett.no 959 08 806
Gunn Karin Fossholm nestleder gunnkarin.foss@hotmail.com 997 14 538
Målfrid Joplassen Huseby kasserer maalfrid@hedalen.no 947 80 725
Anne Britt Omsrud sekretær maomsrud@bbnett.no 907 94 531
Signe Kvaale prest signekv@online.no 917 91 233
Arne G. Perlestenbakken 1. vara aperlest@bbnett.no 908 61 141
       
Rådet har som mål å ha ett møte hver måned gjennom året.
 

Sist oppdatert: 03.01.2019 18:17